HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2018-2019, Công đoàn nhà trường tổ chức hội nghị .Hội nghị năm nay có sửa đổi một số  quy chế như thăm đau, hiếu, hỉ ,  các ngày lễ : Phụ nữ Việt Nam 20.10, ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và  ngày Quốc tế thiếu nhi ngày  1.6 cho con, cháu  CB-VC-NV nhà trường.Bên cạnh đó  Công đoàn còn có tổ chức trao thưởng cho con em CB-VC-NV thi đỗ các trường đại học, cao đẳng năm học 2018-201920180822_080508.

Chủ tịch Công đoàn -Nguyễn Dũng nêu phương hướng hoạt động năm học 2018-2019

Tại hội nghị, chủ tịch công đoàn trường đánh giá tổng kết cơ bản những mặt hoạt động của năm học vừa qua và triển khai phương hướng hoạt động của năm học tới.

Ban chấp hành công đoàn mạnh dạn nhận những khuyết điểm trong quá trình hoạt động của năm học  2017-2018 về việc tổ chức tham quan, tổ chức các ngày lễ cho người lao động chưa chu đáo.

20180822_093949

 

Khen thưởng các thành viên trong BCH công đoàn.20180822_094108

Khen thưởng đoàn viên công đoàn.

Hội nghị năm nay kết hợp với những định hướng mới cho năm học, qua quá trình nhìn nhận đánh giá năng lực hoạt động của  thành viên  ban chấm hành công đoàn. Công đoàn trường kịp thời khen thưởng, khích lệ tinh thần cho những đoàn viên tích cực.

20180822_083736

Cô Thủy góp ý kiến tham luận.

Do sự chuyển đổi công việc của thành viên ban chấm hành, hội nghị tiến hành bầu cử bổ sung nhân sự ở bộ phận nữ công. Kết quả bầu cử đồng chí Hồ Thị Thu được 100 % ý kiến tán thành.

Ngoài việc khen thưởng cho các đoàn viên thuộc ban chấp hành được bầu chọn .Công đoàn còn khen thưởng cho các đoàn viên công đoàn trường hoạt động tích cực trong năm học vừa qua.Tổ toán có đồng chí Kha, tổ thể dục -hóa -sinh có đồng chí Tứ.

20180822_084544

Thầy Ánh góp ý kiến tham luận.

Những ý kiến tham luận từ đại diện công đoàn tổ, ban giám hiệu nhà trường, góp phần  xây dựng quy chế bổ sung phương hướng hoạt động của công đoàn trong năm học 2018-2019 đạt kết quả cao.