Hoạt động công đoàn

CÔNG ĐOÀN TUYÊN TRUYỀN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT NĂM 2019-2020

CÔNG ĐOÀN TUYÊN TRUYỀN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT NĂM 2019-2020

Hưởng ứng sự kêu gọi của công đoàn ngành giáo dục huyện Đại Lộc về việc tuyên truyền các văn bản pháp luật đến từng đoàn viên công đoàn giáo viên.BCH Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền các [...]

Hoạt động Đoàn - Đội

HỘI THI PHÁT THANH MĂNG NON NĂM HỌC 2019-2020

HỘI THI PHÁT THANH MĂNG NON NĂM HỌC 2019-2020

Để tạo cho các em kỹ năng diễn thuyết trước đám đông, ban HĐGDNGLL tổ chức chương trình Phát Thanh Măng Non cho học sinh toàn trường.   Đề tài được mở rộng ngoài cả phạm vi giáo dục [...]

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 8-9, NĂM HỌC 2019-2020

HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 8-9, NĂM HỌC 2019-2020

Nhằm quán triệt tinh thần học tập theo tấm gương đạo đức, tư tưởng , phong cách  Hồ Chí Minh sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân cùng với việc tuyên truyền về biển đảo quê hương.Đoàn -Đội [...]

Khuyến học

Đại Lộc tổ chức Đại hội khuyến học lần V nhiệm kì (2014- 2019)

Đại Lộc tổ chức Đại hội khuyến học lần V nhiệm kì (2014- 2019)

Sáng ngày 15/10/2014, Hội Khuyến học huyện Đại Lộc tổ chức đại hội lần V, nhiệm kỳ 2014-2019. Về dự đại hội có bà Phạm Thị Minh Chiến, chủ tịch hội khuyến học tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo huyện [...]